GRAUBALLE GAARD BIOGAS

BLIV LEVERANDØR

Hos Grauballegaard Biogas producerer vi biogas på en biomasse, der består af husdyrgødning – gylle og dybstrøelse, majs samt andet organisk affald.

Kontakt os

SAMARBEJD MED OS

​Ønsker du at blive leverandør hos Grauballegaard Biogas?

GYLLE

Hvis du er interesseret i at levere gylle hos Grauballegaard Biogas, så sørger vi for at hente din friske gylle i et interval, som vi aftaler indbyrdes og som fungerer bedst for begge parter. Vi leverer afgasset gylle tilbage i din lagertank. Vi bytter gylle op til en distance på 20 km fra biogasanlægget.

Vi er interesseret i forskellige typer af gylle, men har denne prioriteret rækkefølge.

 • Kvæggylle
 • Slagtesvingylle
 • Sogylle
 • Minkgylle

GØDNING

Er du interesseret i at levere dybstrøelse mv. hos Grauballegaard Biogas, så er dette også muligt. 

Vi leverer afgasset gylle tilbage til din lagertank og sørger for, at du får samme kgN tilbage, som du har leveret.​

Vi er interesseret i flere typer dybstrøelse:

 • Kvæg
 • Kyllinger
 • Høns
 • Hest
 • Geder
 • Mm.

​​

​FORDELE

 • ​Minimal lugt fra afgasset gylle
 • Stor kvælstoftilførsel til dine afgrøder
 • Varmebehandlet gylle som er fri for smitsomme sygdomme samt spiredygtige frø
 • Den absolutte mest miljøvenlige gødning

ANDET

Vi har ikke en kategori III godkendelse, hvorfor vi ikke må anvende industriaffald, såsom slagteriaffald, mejeriaffald mv.

Skulle du ligge inde med et parti afgrøder/foder, som du ikke kan bruge selv, eller har for meget af, da er du velkommen til at kontakte os.

Grauballegaard Biogas lever op til bestemmelser i miljø- og veterinærlovgivningen, økologiregler, og ikke giver restriktioner ved udspredning af den afgassede biomasse på landbrugsjord

Kontaktinfo

+ 45 28 71 80 26

brian@grauballegaard-biogas.dk

Allingevej 13B

8632 Lemming

Følg os