VELKOMMEN TIL

GRAUBALLEGAARD BIOGAS

Et CO2-neutralt biogasanlæg


Kontakt os

PROFIL

​Grauballegaard Biogas er ejet af henholdsvis DBC og gårdejer, Mads Niær Kristensen. 

Bag selvskabet, DBC står; Jysk Energi, Vestjyllands Andel og Langfristet ErhvervsFinansiering (LEF) Mads Niær Kristensen driver til dagligt den moderne svineproduktion, Grauballegaard. 

Den daglige drift og vedligehold af biogasanlægget foretages af et driftsteam på: tre driftspersoner samt en vognmand til transport af biomasser.

Anlægget behandler årligt 89.000 tons biomasse fordelt på: Græs, majs, dybstrøelse og gylle.

GRAUBALLEGAAARD BIOGAS

Robust og driftsikker

PÅ GRAUBALLEGAARD BIOGAS PRODUCERER VI 6.000.000 M3 BIOMETAN OM ÅRET, SVARENDE
​TIL VARMEFORBRUGET FOR CA. 3500 HUSSTANDE.

Kontaktinfo

+ 45 28 71 80 26

brian@grauballegaard-biogas.dk

Allingevej 13B

8632 Lemming

Følg os